Gå til indhold
Renteinformation

Blogindlæg -

Renteinformation

Der har været adskillige centralbankmøder de seneste to uger, hvor der – ikke overraskende – fortsat har været renteforhøjelser på programmet. Både den europæiske centralbank (ECB), den britiske centralbank (BoE) og den amerikanske ditto (FED) har igen hævet renten med 0,75 procentpoint. Centralbankerne i Australien og Norge har været knap så aggressive i deres forhøjelser, der landede på 0,25 procentpoint. Som forventet dirigerer udviklingen i inflationen centralbankerne og deres forhøjelser af renten. De seneste tal for inflationen viser, at der ikke er tegn på aftagende prisstigninger. Derfor holder centralbankerne fast i forventningerne til fortsatte rentestigninger – måske dog med mindre forhøjelser pr. gang. Markedet vurderer, at såvel FED som ECB mindst skal hæve renten med yderligere 1 procentpoint over de næste 3-6 måneder.

Danmarks Nationalbank har hævet renten med 0,6 procentpoints og efterlader en renteforskel til ECB på 0,25 %, den højeste forskel siden 2015. Samtidig har Nationalbanken interveneret (dvs. solgt DKK og købt EUR) for DKK 22,3 mia. i oktober – samme beløb som i september – og det har samlet set svækket DKK mod EUR fra 7,436 til 7,443.
DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag - er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622