Gå til indhold
Renteinformation 17. marts 2023

Blogindlæg -

Renteinformation 17. marts 2023

Det er svært at påstå, at der har været en stille og rolig udvikling på de finansielle markeder den seneste uge. Flere amerikanske banker og en schweizisk bank har haft likviditetsmæssige udfordringer. Det har blandt andet betydet, at de finansielle aktier har været faldende den seneste uge, mens investorerne har søgt mod mere sikre alternativer som statsobligationer. Det er først og fremmest amerikanske statsobligationer, men også europæiske statsobligationer, der har været efterspurgt. Renten på de 2-årige tyske statsobligationer faldt med den største procent-andel nogensinde i onsdags, og de tilsvarende danske obligationer har udvist en lignende tendens.

Flugten til sikre investeringer kommer samtidig med, at centralbankerne i USA (FED) og i Eurozonen (EBC) har haft en periode med rentestigninger som konsekvens af den fortsat høje inflation. Forventningerne til centralbankrenten hos ECB er derfor ændret markant den seneste uge. Fra en forventning om, at renten vil toppe på 4,15 % i løbet af foråret, og at den første rentenedsættelse fra ECB vil komme i foråret 2024, er forventningen nu en top på 3,15 %, og at den første rentenedsættelse kommer sidst i 2023.

På ECBs møde i torsdags blev renten hævet med 0,5 %-points til 3 %. Der er samtidig sået nogen usikkerhed om, hvorvidt der kommer yderligere en forhøjelse på et af ECBs kommende møder. Der er dog ingen tvivl om, at ECB på nuværende tidspunkt er af den opfattelse, at inflationen fortsat er for høj, og renten derfor bør fortsætte med at blive hævet. Hvornår og hvor meget vil afhænge af udviklingen på det globale rente- og aktiemarked og af udviklingen i inflationen.

For Danmarks Nationalbank blev renten, som ventet, hævet tilsvarende stigningen i ECBs rente, således at renteforskellen på 0,4 % fastholdes.

Markedet forventer, at FED på deres møde i næste uge vil hæve renten med 0,25 %-point og fortsat have muligheden for at hæve renten yderligere, såfremt inflationen ikke udviser en faldende tendens.
DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag - er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622