Gå til indhold
Renteinformation 17. november 2023

Blogindlæg -

Renteinformation 17. november 2023

Den lange ende af det globale rentemarked har længe været styret af udviklingen i den lange amerikanske rente. Det er blevet tydeliggjort i løbet af ugen. Fortsat lavere inflation i USA i oktober førte til et fald på 0,25%-points i de lange amerikanske renter, og det har smittet af på de lange renter i både Eurozonen og Danmark. De økonomiske nøgletal forventes fortsat at være afgørende for de kommende rentebevægelser fra centralbankerne i USA (FED) og i Eurozonen (ECB). Det er særligt tal for inflationen og beskæftigelsen, der er de vigtigste. De næste rentemøder i FED og ECB finder sted henholdsvis den 13. og 14. december.

Med den seneste udvikling i amerikansk inflation vurderer markedet, at tiden med renteforhøjelser er overstået, og der er forventninger om kommende rentenedsættelser fra FED i løbet af 2024, dog tidligst i 3. kvartal. Det har bidraget til, at analytikere venter at det nuværende rentefald i den lange ende af markedet kan fortsætte ind i 2024. Det er også vurderingen, at de korte renter har ramt toppen og ligeledes peger nedad over de næste 12 måneder.

I Danmark er DKK igen blevet styrket mod EUR og ligger lidt under centralpariteten på 746,038. Markedet forventer ingen ændringer i Nationalbankens rentesatser, før ECB ændrer deres renter, og markedet forventer ikke at der har været intervention fra Nationalbanken i DKK.

DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR- og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR- og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR-rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag - er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor- og KKfast-lån i KommuneKredit.

Emner

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622