Gå til indhold
Renteinformation 8. september 2023

Blogindlæg -

Renteinformation 8. september 2023

De internationale rentemarkeder har haft en relativt stabil udvikling de seneste uger. Der er møde i den europæiske centralbank (ECB) på torsdag den 14. september, efterfulgt af et møde i den amerikanske centralbank (FED) den 20. september. Det er primært de økonomiske nøgletal for inflationen og ledigheden, der er fokus på. De seneste økonomiske nøgletal fra både USA og Eurozonen har ikke afveget markant fra forventningerne, så i skrivende stund hælder markedet til, at begge centralbanker holder renten uændret i september. Det udelukker ikke, at ECB og FED kan hæve renten på et af de efterfølgende møder i 2023, især hvis inflationen ikke falder som forventet.

Generelt vurderer analytikere, at vi er tæt på rentetoppen, og derfor er der ikke den store reaktion at spore i markedet op til de 2 centralbankmøder. Det er værd at bemærke, at udtalelser på de efterfølgende pressemøder i ECB og i FED kan få betydning for markedets forventning til fremtidige renteændringer.

Markedet er indstillet på, at de nuværende høje markedsrenter sandsynligvis vil holde sig på dette niveau i længere tid. Forventningen om rentenedsættelser fra centralbankerne er nu flyttet til 2. kvartal 2024 eller senere, da inflationen forventes langsomt at falde tilbage mod centralbankernes mål på 2%.

Ser man afslutningsvis på den mindre svækkelse af DKK mod EUR i valutamarkedet til 746,00, er det ikke vurderingen i markedet, at den i første omgang vil resultere i aktivitet fra Nationalbanken.

DISCLAIMER

Til rentegraferne anvendes 3M CIBOR og swaprenter baseret i DKK. Swaprenter i DKK er de markedsmæssigt mest likvide og anvendte renter i det danske rentemarked. Swaprenterne med et tillæg eller et fradrag er grundlaget for fastsættelsen af renten på fastforrentede lån i KommuneKredit.

Rentegraferne viser udviklingen i hhv. 3M CIBOR og DKK-renteswaps med fast rente. En renteswap med fast rente er en aftale mellem to parter, hvor man udveksler CIBOR rente med fast rente over en given tidshorisont over 1 år. Renteswaps er meget likvide og er almindeligt anvendt i det danske rentemarked.

CIBOR-renter og swaprenter – med et tillæg eller fradrag - er grundlaget for prisfastsættelse af KKcibor og KKfast lån i KommuneKredit.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622