Gå til indhold
KommuneKredit lancerer 2025-strategi med bæredygtigt fokus

Nyhed -

KommuneKredit lancerer 2025-strategi med bæredygtigt fokus

Bæredygtighed spiller en væsentlig rolle som én af seks prioriteter i KommuneKredits nye strategi. Foreningen vil integrere bæredygtighed i hele forretningsmodellen, dels for at understøtte medlemmernes – de danske kommuner og regioner – klimaambitioner, dels for at imødekomme investorernes stigende interesse for bæredygtighed.

KommuneKredit er i gang med en transformation, der skal fremtidssikre foreningen som en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed, der finansierer lokale investeringer i infrastruktur og bæredygtig omstilling til lavest mulige omkostninger.

Med den nye strategi, der bygger videre på KommuneKredits hidtidige arbejde, bliver der sat yderligere skub i de bæredygtige indsatser på tværs af foreningen – fra udstedelser og kunderådgivning til systemunderstøttelse og rapportering.

Vores medlemmer har høje ambitioner for den bæredygtige omstilling i lokalsamfundene, og samtidig stiger efterspørgslen efter grønne obligationer og bæredygtige investeringer verden over. Det er derfor helt naturligt for os, at vi i den kommende strategiperiode retter yderligere opmærksomhed mod at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning,"  fortæller administrerende direktør Jens Lundager.

Strategien sikrer mest mulig vækst og udvikling

Ambitionerne i Strategi 2025 er rettet direkte mod medlemmer og kunder. KommuneKredit spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling i de danske lokalsamfund. Uanset et projekts størrelse, eller hvor i landet det gennemføres, tilbyder foreningen finansiering til lavest mulige omkostninger og på samme vilkår for alle. Det skaber sammenhængskraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene.

Alle sejl er derfor sat for at skabe fremtidens KommuneKredit – udelukkende til gavn for foreningens kunder. Ud over ambitionen om at integrere bæredygtighed i forretningsmodellen udstikker Strategi 2025 yderligere fem strategiske prioriteter, der sætter retningen for de kommende års omstilling:

  • Den gode kundeoplevelse
  • Sikker og stabil markedsaktør
  • Enkelt og robust IT-fundament
  • Gennemsigtighed og godt omdømme
  • Professionalisering

Læs mere om KommuneKredits Strategi 2025.


Tags

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622