Gå til indhold
Adm. direktør i KommuneKredit og formand for Revisorrådet, Jens Lundager, fylder 60
Adm. direktør i KommuneKredit og formand for Revisorrådet, Jens Lundager, fylder 60

Pressemeddelelse -

Administrerende direktør i KommuneKredit og formand for Revisorrådet, Jens Lundager, fylder 60

Som administrerende direktør for KommuneKredit har Jens Lundager siden 2015 stået i spidsen for en finansiel virksomhed, der for mange nok er ukendt, men som i mere end 123 år har spillet en væsentlig rolle i at understøtte vækst og udvikling i de danske lokalsamfund. Lørdag den 14. maj 2022 fylder han 60 år.

Indgangspartiet er på ingen måde iøjnefaldende. Og selv om kontoret ligger midt på Kultorvet i København, tæt på Nørreport Station, har de færreste forbipasserende sikkert lagt mærke til messingskiltet med KommuneKredits navn og logo på.

Men bag den anonyme facade ligger en forening, der siden 1899 har sikret kommuner, regioner og kommunale selskaber den billigst mulige finansiering af deres investeringer. Det gælder fx etablering af fjernvarmeværker og havne, opførsel af ældreboliger, leasing af hjemmeplejebiler og skoler, energieffektivisering af offentlige bygninger, klimasikring, kystsikring og meget mere. Og her har Jens Lundager, der fylder 60 år den 14. maj, været administrerende direktør siden 2015.


I front for en rivende udvikling

Da Jens Lundager satte sig i direktørstolen i KommuneKredit – efter bl.a. at have været vicedirektør i Danmarks Nationalbank – blev han hurtigt klar over, at han havde fået ansvaret for en virksomhed, der er helt særlig. Jens Lundager forklarer:

”KommuneKredit er en forening, hvor medlemmerne – alle kommuner og regioner – hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser. Sammen med en meget stærk forretningsmodel giver det os den højest mulige kreditvurdering, som igen er med til at sikre den bedste pris på vores obligationer på de internationale kapitalmarkeder. Da vi samtidig ikke skal tjene penge på vores forretning, betyder det, at vi kan tilbyde kommuner og regioner og kommunale selskaber billigst mulig finansiering og dermed den enkelte borger mest mulig vækst og udvikling for skattekronerne. Vi låner ud på samme vilkår, uanset projektets størrelse, eller hvor det er i landet”.

Det stod dog også klart, at der skulle en gennemgribende transformation til for at fremtidssikre KommuneKredit, så den også i fremtiden er relevant og rustet til at stille billigst mulig finansiering til rådighed for sine kunder. Og den transformation – der både omfatter nye IT-systemer, optimering af forretningsprocesser og i det hele taget en gennemgribende professionalisering af virksomheden – er i fuld gang:

”Det er meget givende for mig at lede en finansiel virksomhed i rivende udvikling. Jeg lægger vægt på at skabe en klar retning og et solidt fagligt fundament, hvor der er plads til, at medarbejderne udvikler de bedste løsninger”, siger Jens Lundager og fortsætter:

”Vores fælles mål er at skabe en veldrevet, tilgængelig og bæredygtig finansiel virksomhed med offentligt ejerskab. Vi skal sikkert og stabilt kunne yde lån og leasing til lavest mulige omkostninger for vores kunder. Vi skal hjælpe dem til at indfri deres høje ambitioner, ikke mindst når det kommer til investeringer i den lokale grønne omstilling, der vil få afgørende betydning for, at vi i Danmark når regeringens ambitiøse klimamål.”


Fortaler for et fleksibelt arbejdsliv

Jens Lundager er vokset op forskellige steder i Jylland, og kandidatgraden blev taget i Aarhus. I dag bor han i København sammen med sin hustru Lene. Sammen har de tre voksne børn og et barnebarn, og han bruger gerne fritiden sammen med familien og meget gerne i sommerhuset, der også af og til fungerer som hjemmekontor:

”I forbindelse med nedlukningerne stod det hurtigt klart for os, at vi i KommuneKredit uden problemer kunne servicere vores kunder, hvad enten vi arbejdede hjemmefra eller fra kontoret. Flere af vores medarbejdere kommer langvejs fra, og det giver god mening, at vi også her efter corona tilbyder vores medarbejdere et fleksibelt arbejdsliv med gode muligheder for hjemmearbejde for at skabe bedre balance i hverdagen – så længe det harmonerer med arbejdsopgaverne. Og det nyder jeg også selv godt af”, slutter Jens Lundager med et smil.

Emner


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622