Gå til indhold
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock

Pressemeddelelse -

Grønlandske kommuner får mulighed for lån i KommuneKredit

Grønlandske kommuner og kommunalt ejede virksomheder har fået mulighed for at optage lån i KommuneKredit. Det sikrer en aftale, som Grønlands Naalakkersuisut, KommuneKredit og den danske stat har indgået.

Grønlandske kommuner skal de kommende år finansiere flere større, lokale offentlige anlægsprojekter, bolig- og infrastrukturprojekter og erhvervsprojekter.

Aftalen giver de grønlandske kommuner mulighed for samlet set at optage lån på op til 4,0 mia. kr. i KommuneKredit med en garanti fra den danske stat.

Formand for bestyrelsen i KommuneKredit, borgmester Henrik Hvidesten, siger i forbindelse med indgåelsen af aftalen:

”Jeg er glad for, at KommuneKredit fremover kan hjælpe med at finansiere lokale grønlandske anlægsprojekter. Vi har haft en god proces i forhold til at få rammeaftalen på plads, og i KommuneKredit ser vi frem til at komme i gang med at låne ud til de grønlandske kommuner”.

Mulighed etableret i ny KommuneKredit-lov

KommuneKredit er en forening, etableret ved særskilt lov, hvis medlemmer er de danske kommuner og regioner.

Muligheden for, at KommuneKredit kan yde lån til grønlandske kommuner, blev etableret i forbindelse med en revision af KommuneKredit-loven, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget i foråret 2023, og som trådte i kraft 1. juli 2023.

Med loven får de grønlandske kommuner og kommunalt ejede virksomheder adgang til samme billige finansiering, som KommuneKredit tilbyder danske kommuner og regioner samt selskaber og institutioner med en kommunal eller regional garanti. Det er lån, som i snart 125 år har spillet en central rolle for det lokale danske selvstyre og i opbygningen af det moderne danske samfund. Det gælder blandt andet lån til kystsikring, etablering af fjernvarme, etablering af ældreboliger, energirenovering af kommunale bygninger samt etablering af miljøvenlig spildevandsrensning.

De grønlandske kommuner kan optage statsgaranterede lån i KommuneKredit med en maksimal løbetid på 30 år. Kommunerne, som gør brug af muligheden, bliver ikke medlemmer af foreningen.

KommuneKredit har udarbejdet et ansøgningsskema til brug for de grønlandske kommuners ansøgning om lån. Skemaet kan findes her.

Læs rammeaftalen her.

Emner


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622