Gå til indhold
KommuneKredit har offentliggjort Årsrapport 2023

Pressemeddelelse -

KommuneKredit har offentliggjort Årsrapport 2023

KommuneKredit har offentliggjort Årsrapport 2023 den 13. marts 2024.

Sammendrag

  • Nettorenteindtægter blev 467 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2022.
  • Årets resultat før værdiregulering og skat blev 264 mio. kr. Det er en stigning på 135 mio. kr. i forhold til 2022. Stigningen skyldes primært stigningen i nettorenteindtægter.
  • Årets totalindkomst blev 414 mio. kr. mod 991 mio. kr.i 2022. Den væsentligste årsag til den lavere totalindkomst er, at værdireguleringen i 2022 var ekstraordinært høj.
  • Nettoudlån, det vil sige nye udlån inkl. leasing minus afdrag og indfrielser, udgjorde 5,9 mia. kr.
  • Samlede udlån og leasing udgjorde 187 mia.kr. ved udgangen af året, og den samlede balance var 243 mia. kr.
  • Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg ved udgangen af 2023 til 10.180 mio. kr. i forhold til 9.766 mio. kr. året før.

KommuneKredits resultat før skat og værdireguleringer i 2023 er på 264 mio. kr. Det er en stigning på 135 mio. kr. i forhold til 2022, der primært skyldes en stigning i nettorenteindtægterne, som var 467 mio. kr. i 2023 mod 339 mio. kr. i 2022.

Stigningen i nettorenteindtægter, der er noget større end forventet, skyldes dels bedre indtjening på værdipapirer som følge af et højere renteniveau i 2023, dels en stigning i indtjeningen fra leasing.

Årets værdiregulering på 276 mio. kr. skyldes først og fremmest, at KommuneKredit har sænket udlånsmarginalen på nye lån til kunderne i 2023, hvilket har resulteret i positiv værdiregulering af det eksisterende udlån.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egenkapitalgrad var 4,2 pct. ved udgangen af 2023 mod 4,1 pct. i 2022.

Forventninger til 2024

KommuneKredit forventer, at gode og stabile finansieringsmuligheder fortsætter i 2024 og en moderat vækst i vores udlån. Vi forventer at kunne fastholde egenkapitalgraden over 3 pct. Forventningen til årets nettoudlån ligger på 4,5 mia. kr. ognettorenteindtægter på ca. 500 mio. kr. Vi forventer administrationsomkostninger omkring 200 mio. kr.

Download Årsrapport 2023

Emner


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622