Gå til indhold
KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2020

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2020

Sammendrag

▪ Udlån og leasing voksede med 7 mia. kr. til 192 mia. kr.

▪ Nettorenteindtægterne var med 440 mio. kr. lidt over forventningen til året.

▪ Årets resultat blev på 278 mio. kr. før skat, mens årets totalindkomst blev på 218 mio. kr. mod 441 mio. kr. i 2019. Forskellen skyldes primært lavere værdireguleringer.

▪ Egentlig kernekapital (CET1), der svarer til egenkapitalen, steg til 8.397 mio. kr. fra 8.179 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Kommunekredit har i dag den 11. marts 2021 offentliggjort Årsrapport 2020.

KommuneKredit har i 2020 fortsat den stabile økonomiske udvikling, og resultatet på 278 mio. kr. før skat og 218 mio. kr. efter skat er tilfredsstillende.

I overensstemmelse med KommuneKredits vedtægter må foreningen ikke udbetale udbytte, og vi overfører derfor resultatet efter skat til egenkapitalen. KommuneKredits egenkapitalgrad var 3,6 pct. ved udgangen af 2020 mod 3,5 pct. i 2019.

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten siger bestyrelsesformand Lars Krarup: "Vi har i 2020 vedtaget en ny strategi for KommuneKredit – Strategi 2025 – der fortsætter den udvikling, vi har været igennem de seneste år.”

Han fortsætter: "Alle sejl er sat for at skabe fremtidens KommuneKredit – udelukkende til gavn for foreningens kunder. Vi vil skabe sammenhængskraft og grobund for, at kommuner og regioner – og i sidste ende den enkelte borger – får mest mulig vækst og udvikling for pengene.”

Vi tilbyder vores medlemmer finansiering på lige vilkår i alle dele af landet – uanset om der er tale om mindre projekter, der f.eks. understøtter det lokale foreningsliv, eller store, langsigtede investeringer i kritisk infrastruktur som affaldsenergi og fjernvarme.

Adm.direktør Jens Lundager udtaler: "Jeg er stolt af, at KommuneKredit har kunnet opfylde vores kunders finansieringsbehov på helt samme vis som tidligere til trods for COVID-19-pandemien. Vi har fortsat kunnet udfylde vores rolle med at skabe økonomisk råderum for de danske lokalsamfund.”

Forventninger til 2021

Vi forventer, at situationen som følge af COVID-19 heller ikke påvirker KommuneKredits resultater i 2021, da vores forretningsmodel er meget robust over for uro på de finansielle markeder. Vi forventer at fastholde egenkapitalgraden over 3 pct. Vi forventer samtidig et nettoudlån på godt 4 mia. kr. og nettorenteindtægter på ca. 400 mio. kr.

Under forudsætning af, at COVID-19-pandemien løsner op i 2021, forventer vi, at administrationsomkostningerne bliver ca. 160 mio. kr.


Kontaktperson

Adm. direktør Jens Lundager

Telefon 33697622

E-mail: jlu@kommunekredit.dk

Emner

Tags


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

Relateret materiale