Gå til indhold
KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2019

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør Delårsrapport 2019

SAMMENDRAG

  • Periodens resultat før værdireguleringer udgjorde 187 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. over samme periode sidste år. 
  • Periodens totalindkomst udgjorde 316 mio. kr. mod 261 mio. kr. for samme periode sidste år. 
  • Nettorenteindtægter udgjorde samlet 250 mio. kr. for første halvår 2019, hvilket er på niveau med første halvår 2018. 
  • Egentlig kernekapital (CET1), svarende til egenkapitalen, steg til 8.052 mio. kr. fra 7.736 mio. kr. ultimo 2018. 
  • Egenkapitalgraden blev fastholdt på 3,4 % fra ultimo 2018.
  • Udlån og leasing er i første halvår steget med 8,4 mia. kr. til 185,9 mia. kr. Heraf 2,8 mia. kr. i nyudlån, den resterende del af stigningen skyldtes værdiregulering. 
  • Intet tab på udlån for 120. år i træk.

UDTALELSE FRA DEN ADM. DIREKTØR:

I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten udtaler administrerende direktør Jens Lundager:

" KommuneKredit har haft en tilfredsstillende økonomisk udvikling i første halvår af 2019 med et resultat lidt over forventningerne. Vi dækker stort set hele det lokale Danmarks finansieringsbehov inden for de rammer, vi er underlagt. Det understreger, at der fortsat – efter 120 års virke - er tale om en levedygtig forretningsmodel som kommuners og regioners fælles gældskontor.

Jeg er samtidig meget tilfreds med, at det er lykkedes allerede efter et år igen at blive AAA hos ratingbureauet Standard & Poor´s. Det er sket ved, at vi har tilpasset os nogle af Standard & Poor´s opgørelsesmetoder, men uden at vi har ændret på vores forretningsmodel.


FORVENTNINGER TIL 2019

Der forventes fortsat et samlet nettoudlån for 2019 omkring 2 mia. kr. Forventningerne til nettorenteindtægterne for 2019 er opjusteret fra 400 mio. kr. til 500 mio. kr. Forventningerne til resultatet før skat, under forudsætning om ingen værdireguleringer, er opjusteret fra 280 mio. kr. til 380 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer, som i første halvår 2019 udgjorde 218 mio. kr.

Emner


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622