Gå til indhold
Forside af Reponsibility Report 2019
Forside af Reponsibility Report 2019

Pressemeddelelse -

KommuneKredit offentliggør samfundsansvarsrapport – grøn omstilling og bæredygtighed i fokus

Samfundsansvar er en integreret del af KommuneKredits forretningsmodel. Foreningen understøtter lokal udvikling og vækst gennem finansiering af bygge- og anlægsinvesteringer, herunder til samfundets grønne omstilling. Det sker på non-profit-basis og på lige vilkår på tværs af hele landet.

De danske kommuner og regioner er i fuld gang med den grønne omstilling; en omstilling som KommuneKredit understøtter med finansiering til lavest mulige omkostninger. Det drejer sig om klimavenlige og grønne investeringer i lokalsamfundene, fx klima- og kystsikring, offentlig transport, energieffektivisering af offentlige bygninger og bæredygtige forsyningsanlæg.

KommuneKredit har i 2019 for tredje gang udstedt en grøn obligation (500 mio. EUR), og vi har lanceret et certifikat til grønne låntagere. Derudover har vi internt bl.a. afskaffet brugen af plasticvandflasker, koblet verdensmålene til samfundsansvarsarbejdet og opnået en højere ESG-rating (miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold). I 2020 bliver bæredygtig finansiering et centralt element i vores forretningsudvikling. Ambitionen er bl.a. at øge omfanget af vores grønne obligationsudstedelser.

KommuneKredit spiller en vigtig rolle i forbindelse med finansieringen af den lokale grønne omstilling af samfundet. Det er på den baggrund naturligt for os at styrke vores arbejde med bæredygtighed og grøn finansiering, og det er et hovedelement i vores kommende strategiske udvikling,” fortæller administrerende direktør i KommuneKredit, Jens Lundager.

KommuneKredit skaber også samfundsværdi i krisetider

Som følge af COVID-19 har regeringen fjernet anlægsloftet for 2020 og banet vejen for øget bygge- og renoveringsaktivitet i kommuner og regioner.

Vi kan dække finansieringsbehovet for vores medlemmer – også i den nuværende situation, hvor der er usikkerhed på finansmarkederne. KommuneKredit er en sikker havn, også i krisetider,” tilføjer Jens Lundager.

Man kan læse mere om, hvordan KommuneKredit skaber samfundsværdi i den netop offentliggjorte samfundsansvarsrapport. Se den her.

Emner

Kategorier


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Kontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622