Gå til indhold
KommuneKredit udsteder ny GBP benchmark kombineret med et tilbagekøb

Pressemeddelelse -

KommuneKredit udsteder ny GBP benchmark kombineret med et tilbagekøb

KommuneKredit annoncerede den 16. april 2018 en ny fastforrentet benchmarkudstedelse i GBP med udløb i oktober 2022 kombineret med et tilbagekøb i KommuneKredits GBP-obligation med udløb i december 2018. De 3 banker NatWest, Nomura og RBC var joint lead managers, og RBC ansvarlig for håndteringen af tilbagekøbet. Obligationerne blev udbudt med en prisindikation på 35 bps. over tilsvarende engelske statsobligationer og en udstedelsesstørrelse på minimum GBP 250 mio.

Ordrerne på den nye udstedelse og tilbagekøbet rullede pænt ind den 17. april, og kl. 10.15 var den kombinerede ordrebog af ny-udstedelser og tilbagekøb over GBP 250 mio., hvorved prisen blev strammet til 34 bps. over statsobligationer. Der kom et pænt antal tilbagekøbsordrer ind på bogen, så lige omkring frokosttid var den kombinerede ordrebog af ny-udstedelsen og tilbagekøb på over GBP 500 mio., hvor ordrebogen blev lukket. Der blev udstedt GBP 350 mio. i den nye serie og tilbagekøbt for GBP 147 mio. i december 2018 serien. Det resulterede i en tilbagekøbsprocent på ca. 30%, som var tilfredsstillende.

Den samlede fordeling på geografi og investortyper fremgår af den engelske pressemeddelelse.

Tags


KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti.

KommuneKredit er kommunernes og regionernes eget finansieringsselskab og er alene til for vores kunders skyld.

Pressekontakt

Jens Lundager

Jens Lundager

Pressekontakt Administrerende direktør 33697622

Relateret materiale